Ako to funguje?

Hlavnou úlohou Buddíka-učiteľa je viesť konverzačnú hodinu s jednotlivcom z Ukrajiny, podľa nami pripravených materiálov. Jednotlivé lekcie sú vystavané tak, aby boli jednoduché, praktické, užitočné do každodennej komunikácie, s hlavným zameraním na rozprávanie, opakovanie a krátke dialógy.

To, ako často a kedy sa budete stretávať na konverzačné hodiny slovenčiny, je na vzájomnej dohode. Naše odporúčanie je však 1x za týždeň na 60 minútové stretnutie. Čiže mesačne vám to zaberie len 4 hodinky. 

Na začiatok odporúčame stretnúť sa v kaviarni, čajovni, alebo si nájsť iné kľudné miesto, kde sa budete vedieť sústrediť a dobre počuť.

Ako to vlastne celé funguje?

  1. Vyplníš formulár pre Budíkov-učiteľov. 
  2. My tvoju prihlášku skontrolujeme. Pokiaľ už máš kontakt na niekoho z Ukrajiny, pošleme ti úvodné inštrukcie a materiály k prvej konverzačnej hodine slovenčiny.
  3. Pokiaľ nikoho takého nepoznáš, ale chceš sa do projektu ako Buddík-učiteľ zapojiť, pokúsime sa ťa s ukrajinskou rodinkou alebo jednotlivcom prepojiť my. Posnažíme sa ti nájsť Buddíka-študenta priamo z tvojho mesta alebo mestskej časti. Buď prosím trpezlivý/á, môže nám to chvíľu trvať.
  4. Dohodnete si termín a čas prvej hodiny s tvojím Buddíkom-študentom, podľa vašich vzájomných možností. Ideálne, ak by sa vám podarilo realizovať 1 hodinu týždenne, osobne, napríklad v kaviarni alebo čajovni. Tu od teba očakávame proaktivitu a iniciatívu pre dohadovaní termínov a stretnutí. 
  5. Materiály na lekcie ti posielame priebežne na email. Môžeš si ich vytlačiť, alebo ich na hodine ukazovať z mobilu či počítača. 
  6. Učivo je tematicky rozdelené do modulov. Jeden modul má 4 lekcie. Každá lekcia trvá približne 60 minút. V ideálnom nastavení preberiete 1 modul za 1 mesiac, čo znamená jedna 60 minútová hodina slovenčiny týždenne.
  7. Ak máš akékoľvek otázky, napíš nám na email a náš tím ti s radosťou poradí. 
  8. Po 4. odučenej lekcii ťa poprosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka spätnej väzby. Tvoje skúsenosti a zdieľania sú pre nás veľmi cenné na to, aby sme tento projekt mohli neustále zlepšovať a posúvať ďalej. 
  9. Ak máte obaja záujem pokračovať, radi ti pošleme ďalšie študíjne materiály, ktoré postupne pripravujeme.

Tvoje 4 hodiny mesačne venované učeniu slovenčiny môžu mať obrovský dopad na ukrajinské rodiny.

Pomôž im rozrozprávať sa a získať lepšie komunikačné schopnosti v slovenčine. Nielen že im zvýšiš šance lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu, ale zároveň im aj dávaš pocítiť, že je tu niekto, kto sa o nich zaujíma a rieši ich reálne potreby.

Ak ti to celé dáva zmysel, prihlás sa!