Ako to funguje?

Hlavnou úlohou Buddíka je viesť konverzačnú hodinu slovenčiny s jednotlivcom z Ukrajiny, podľa nami pripravených materiálov. Jednotlivé lekcie sú vystavané tak, aby boli jednoduché, praktické, užitočné do každodennej komunikácie, s hlavným zameraním na rozprávanie, opakovanie a krátke dialógy.

To, ako často a kedy sa budete stretávať na konverzačné hodiny, je na vzájomnej dohode. Naše odporúčanie je však 1x za týždeň na 60 minútové stretnutie. Čiže mesačne vám to zaberie len 4 hodiny. 

Na začiatok odporúčame stretnúť sa v kaviarni, čajovni, v parku, alebo si nájsť iné kľudné miesto, kde sa budete vedieť sústrediť a dobre počuť.

Ako to vlastne celé prebieha?

  1. Vyplníš prihlasovací formulár pre Buddíkov
  2. My tvoju prihlášku skontrolujeme. Pokiaľ už máš kontakt na niekoho z Ukrajiny, pošleme ti úvodné inštrukcie a materiály k prvej konverzačnej hodine slovenčiny.
  3. Pokiaľ nikoho takého nepoznáš, ale chceš sa do projektu ako Buddík zapojiť, pokúsime sa ťa s ukrajinským Študentom z tvojho okolia prepojiť my. Posnažíme sa ti nájsť Študenta priamo z tvojho mesta alebo mestskej časti. Buď prosím trpezlivý/á, môže nám to chvíľu trvať.
  4. S ukrajinským Študentom sa spojíš cez aplikáciu Viber. Dostaneš od nás jasné inštrukcie, ako na to.
  5. Dohodnete si termín a čas prvej hodiny, podľa vašich vzájomných možností. Ideálne, ak by sa vám podarilo realizovať si 1 hodinu týždenne, osobne, napríklad v kaviarni alebo čajovni. Tu od teba očakávame proaktivitu a iniciatívu pre dohadovaní termínov a stretnutí. 
  6. Materiály na lekcie ti posielame na email. Môžeš si ich vytlačiť, alebo ich na hodine ukazovať z mobilu či počítača. 
  7. Učivo je tematicky rozdelené do modulov. Jeden modul má 4 lekcie. Každá lekcia trvá približne 60 minút. V ideálnom nastavení preberiete 1 modul za 1 mesiac, čo znamená jedna 60 minútová hodina slovenčiny týždenne.
  8. Ak máš akékoľvek otázky, napíš nám na email info@buddici.sk a náš tím ti s radosťou poradí. 
  9. Po odučenej lekcii ťa poprosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka spätnej väzby. Tvoje skúsenosti a zdieľania sú pre nás veľmi cenné na to, aby sme tento projekt mohli neustále zlepšovať a posúvať ďalej. 
  10. Po 4. lekcii sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať v ďalších 4 hodinách alebo nie. Ak sa rozhodneš nepokračovať ale tvoj Študent bude mať stále záujem, je to v  poriadku. Daj nám o tom prosím vedieť a my sa pokúsime nájsť Študentovi nového Buddika.

Tvoje 4 hodiny mesačne venované učeniu slovenčiny môžu mať obrovský dopad na ukrajinské rodiny.

Pomôž im rozrozprávať sa a získať lepšie komunikačné schopnosti v slovenčine. Nielen že im zvýšiš šance lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu, ale zároveň im aj dávaš pocítiť, že je tu niekto, kto sa o nich zaujíma a rieši ich reálne potreby.

Buddíkovská metóda učenia slovenčiny

Metóda, podľa ktorej sme pripravili študijné materiály, a podľa ktorej naši Buddíci učia, je založená na skúsenostiach zakladateľky tejto iniciatívy, a známej polyglotky Lýdie Hric Machovej. Lýdia sa sama naučila 9 jazykov, a založila úspešný projekt Jazykový mentoring. 

V krátkom videu vám priblíži hlavné princípy Buddíkovskej metódy učenia slovenčiny.

Z ČOHO UČÍME?

Na stretnutie so svojím Študentom prichádza Buddík s našimi študijnými materiálmi, podľa ktorých vedie hodinu. Je to súbor cvičení, s jasnými inštrukciami v slovenskom a ukrajinskom jazyku. 

Pre predstavu prikladáme prvé 3 strany z lekcie č.4:

ČO SA DEJE NA HODINE?

AKTÍVNE ROZPRÁVANIE

Ukrajinci síce rozumejú cca 60 % hovorenej slovenčine, majú však problém vyjadriť sa a komunikovať po slovensky. Naším hlavným cieľom preto je, aby Študent na hodine čo najviac rozprával. Spolu s Buddíkom opakuje slovné spojenia, a odpovedá na jednoduché otázky. 

OPAKOVANIE SLOVNÝCH SPOJENÍ A VIET

Častým opakovaním si Študent jednotlivé slovné spojenia zautomatizuje a nemá problém ich použiť v ďalšej komunikácii. Tiež si postupne osvojuje správnu výslovnosť.

MENEJ VYSVETLOVANIA – VIAC POUŽÍVANIA GRAMATIKY

Študent sa stretáva s gramatikou postupne a používa ju čo najviac počas aktívneho rozprávania, vo vetách. Takto si jej používanie ľahšie zautomatizuje. Úlohou Buddíka teda nie je žiadne vysvetľovanie gramatiky, Študent ju spoznáva priamo na príkladoch.

OTVORENÉ OTÁZKY

Pre pokročilejších študentov sú na každú hodinu pripravené otvorené otázky ako podnety na voľné rozprávanie.


Ako sme pripravili študijne materi

Ak ti to celé dáva zmysel, prihlás sa!