Ako to funguje?

Hlavnou úlohou Buddíka-učiteľa je viesť konverzačnú hodinu s jednotlivcom z Ukrajiny, podľa nami pripravených materiálov. Jednotlivé lekcie sú vystavané tak, aby boli jednoduché, praktické, užitočné do každodennej komunikácie, s hlavným zameraním na rozprávanie, opakovanie a krátke dialógy.

To, ako často a kedy sa budete stretávať na konverzačné hodiny slovenčiny, je na vzájomnej dohode. Naše odporúčanie je však 1x za týždeň na 60 minútové stretnutie. Čiže mesačne vám to zaberie len 4 hodinky. 

Na začiatok odporúčame stretnúť sa v kaviarni, čajovni, alebo si nájsť iné kľudné miesto, kde sa budete vedieť sústrediť a dobre počuť.

Ako to vlastne celé prebieha?

 1. Vyplníš formulár pre Buddíkov-učiteľov
 2. My tvoju prihlášku skontrolujeme. Pokiaľ už máš kontakt na niekoho z Ukrajiny, pošleme ti úvodné inštrukcie a materiály k prvej konverzačnej hodine slovenčiny.
 3. Pokiaľ nikoho takého nepoznáš, ale chceš sa do projektu ako Buddík-učiteľ zapojiť, pokúsime sa ťa s ukrajinským Buddíkom-študentom z tvojho okolia prepojiť my. Posnažíme sa ti nájsť Buddíka-študenta priamo z tvojho mesta alebo mestskej časti. Buď prosím trpezlivý/á, môže nám to chvíľu trvať.
 4. S ukrajinským Buddíkom-študentom sa spojíš cez aplikáciu Viber. Dostaneš od nás jasné inštrukcie, ako na to.
 5. Dohodnete si termín a čas prvej hodiny, podľa vašich vzájomných možností. Ideálne, ak by sa vám podarilo realizovať 1 hodinu týždenne, osobne, napríklad v kaviarni alebo čajovni. Tu od teba očakávame proaktivitu a iniciatívu pre dohadovaní termínov a stretnutí. 
 6. Materiály na lekcie ti posielame na email. Môžeš si ich vytlačiť, alebo ich na hodine ukazovať z mobilu či počítača. 
 7. Učivo je tematicky rozdelené do modulov. Jeden modul má 4 lekcie. Každá lekcia trvá približne 60 minút. V ideálnom nastavení preberiete 1 modul za 1 mesiac, čo znamená jedna 60 minútová hodina slovenčiny týždenne.
 8. Ak máš akékoľvek otázky, napíš nám na email a náš tím ti s radosťou poradí. 
 9. Po odučenej lekcii ťa poprosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka spätnej väzby. Tvoje skúsenosti a zdieľania sú pre nás veľmi cenné na to, aby sme tento projekt mohli neustále zlepšovať a posúvať ďalej. 
 10. Po 4. lekcii sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať v ďalších 4 hodinách alebo nie. Ak sa ty ako Buddík-učiteľ rozhodneš nepokračovať ale Študent bude mať stále záujem, je to v  poriadku. Dajte nám o tom prosím vedieť a my sa pokúsime nájsť Študentovi iného Buddika-učiteľa.

Tvoje 4 hodiny mesačne venované učeniu slovenčiny môžu mať obrovský dopad na ukrajinské rodiny.

Pomôž im rozrozprávať sa a získať lepšie komunikačné schopnosti v slovenčine. Nielen že im zvýšiš šance lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu, ale zároveň im aj dávaš pocítiť, že je tu niekto, kto sa o nich zaujíma a rieši ich reálne potreby.


Ako vyzerá hodina slovenčiny s Buddíkom v praxi?

Metóda, podľa ktorej sme pripravili študijné materiály, je založená na skúsenostiach zakladateľky tejto iniciatívy, a známej polyglotky Lýdie Hric Machovej. Lýdia sa sama naučila 9 jazykov, a založila úspešný projekt Jazykový mentoring. 

Z ČOHO UČÍME?

Na stretnutie so svojím Študentom prichádza Buddík s našimi študijnými materiálmi, podľa ktorých vedie hodinu. Je to súbor cvičení, s jasnými inštrukciami v slovenskom a ukrajinskom jazyku. 

Ukážka študijného materiálu z prvej lekcie.

ČO SA DEJE NA HODINE?

AKTÍVNE ROZPRÁVANIE

Ukrajinci síce rozumejú cca 60 % hovorenej slovenčine, majú však problém sa vyjadriť a komunikovať po slovensky. Naším hlavným cieľom preto je, aby Študent na hodine čo najviac rozprával. Spolu s Buddíkom opakuje slovné spojenia, a odpovedá na jednoduché otázky. 

OPAKOVANIE SLOVNÝCH SPOJENÍ A VIET

Častým opakovaním si Študent jednotlivé slovné spojenia zautomatizuje a nemá problém ich použiť v ďalšej komunikácii. Tiež si postupne osvojuje správnu výslovnosť.

MENEJ VYSVETLOVANIA – VIAC POUŽÍVANIA GRAMATIKY

Študent sa stretáva s gramatikou postupne a používa ju čo najviac počas aktívneho rozprávania, vo vetách. Takto si jej používanie ľahšie zautomatizuje. Úlohou Buddíka teda nie je žiadne vysvetľovanie gramatiky, Študent ju spoznáva priamo na príkladoch.

OTVORENÉ OTÁZKY

Pre pokročilejších študentov sú na každú hodinu pripravené otvorené otázky ako podnety na voľné rozprávanie.


Naše odporúčania, ako viesť konverzačnú hodinu.

Detailnejšie informácie o tom, ako učiť podľa našich materiálov, ti pošleme v mini príručke emailom pred tvojou prvou hodinou slovenčiny. Nie je to však nič náročné, a zapojiť sa môže naozaj každý, kto má čas a chuť pomôcť. Pre predstavu, tu si prečítaj naše základne odporúčania pre Buddíka-učiteľa:

 1. Materiály nemusíš vopred študovať, inštrukcie sú jednoduché a sú pred každým cvičením napísané a pre Študenta preložené do ukrajinčiny/ ruštiny.
 2. Nesnaž sa prosím vysvetľovať Študentovi veľa gramatiky. Cvičenia sú pripravené tak, aby sa Študent stretol s gramatikou postupne a používal ju čo najviac vo vetách. Takto si jej používanie ľahšie zautomatizuje. Pokročilejšiu gramatiku pochopí postupne na ďalších príkladoch.
 3. S výslovnosťou mávajú Študenti najväčší problém. Ak im niektoré slová robia problém, vráťte sa k nim viackrát, prípadne na ďalšej hodine. Nič však netreba siliť, učenie by malo byť v prvom rade príjemné.
 4. Nemusíš opravovať všetky chyby, ktoré Študent robí, najmä ak je zrozumiteľné, čo chce povedať. Môžete celú vetu/ cvičenie zopakovať a ukázať Študentovi správnu výslovnosť, alebo chyby zapísať a neskôr sa k nim vrátiť. Nie je však efektívne Študenta prerušovať viackrát počas rozprávania.
 5. Nemusíte stihnúť prejsť celú lekciu a všetky cvičenia. Odporúčame sa učiť maximálne 45-60 minút, no ak ste vyčerpaní so Študentom skôr alebo máte menej času, pokojne skončite aj v strede lekcie.
 6. Ak je tvoj Študent pokročilejší, na konci každej lekcie nájdeš aj otvorené otázky prípadne iné cvičenia na precvičenie aktívnej konverzácie.
 7. Pokiaľ máš možnosť vytlačiť si materiály, je to pre Študenta určite vítané plus, ale nie je to potrebné. Posielame ich vo formáte pdf, a tak sa dá úplne v pohodičke učiť z mobilu, tabletu alebo na notebooku.
 8. Na spoločných hodinách buď prosím trpezlivý/á, ľudský/á a empatický/á. Niektoré veci môžu ísť tvojmu Študentovi lepšie, iné ťažšie či pomalšie. Skús nájsť prosím pochopenie aj pre to, ak príde na hodinu vyčerpaný/á alebo má zo začiatku pomalší štart.
 9. Ak sa potrebuješ poradiť, určite nás prosím kontaktuj na: info@buddici.sk .

Veľa užitočných informácií pre Buddíkov, ktorí pomáhajú ľudom z Ukrajiny (nie len s učením jazyka) nájdeš v nasom Rázcestníku. Stačí ak klikneš na názov sekcie, ktorá ťa zaujíma a veríme, že nájdeš všetko, čo hľadáš. Celú verziu tohto dokumentu nájdeš aj tu: https://bit.ly/Buddici-pre-UA-v-BA

Ako sme pripravili študijne materi

Ak ti to celé dáva zmysel, prihlás sa!